Eritellimus metallitööd

Eritellimus metallitööd oma ala proffidelt!

Metallituba OÜ pakub kõige kvaliteetsemaid eritellimusel valmistatud metallitöid. Eritellimus metallitööd on meie üks põhitegevusalasid. Tegeleme nii metallitööde kui ka metalli eritöödega, pakume korralikku ja kindlat allhanketeenust ning peame oluliseks klientide suurepärast kogemust.

Sisenesime metallitööde turule 2012. aastal ning oleme selle aja jooksul omandanud rikkaliku kogemuste pagasi, viies läbi projekte väga erinevas keerukus- ja suurusastmes. Tänu oma oskustele ja teadmistele ning kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule saame vastavalt kliendi soovidele ja nõudmistele välja töötada ja ellu viia kõige optimaalsemad lahendused kõiksuguste metallitööde ja -konstruktsioonide jaoks.

Meie teenuste hulka kuuluvad kõikvõimalikud metallitööd eritellimusel, mis annab meie kliendile võimaluse tellida mittestandardiseeritud töid soovitud spetsiifilistel tingimustel. Võtke meiega konsultatsiooniks ja tellimuse esitamiseks ühendust e-maili või telefoni teel. Arutame üheskoos, millistele nõudmistele projekt üldiselt vastab, käime läbi detailid ja tähtajad, vajadusel pakume nõu ja võimalust täiendavaks konsultatsiooniks. Vastame kõigile küsimustele.

Pakutavate eritööde hulka kuuluvad plasma- ja gaasilõikus, detailide painutus, joonestamine, saagimine, puurimine, keevitamine, värvimine, transport ning samuti tehnika rent.

Metalli plasma- ja gaasilõikus. Plasmaga lõikame valdavalt 2-20 mm paksuseid detaile, mis lubab detailid kärmelt ja täpselt välja lõigata. Gaasilõikust kasutame peamiselt 20-300mm jämeduste paksemate ja tugevamate materjalide lõikamisel. Meie varustus ja kogemus võimaldab meil lõigata kiirelt ja täpselt nii väike- kui ka suurseeriaid.

Metalldetailide painutus. Painutamine on levinud metalli vormimisprotsess, millega antakse metallile nurk ja raadius. Metalli painutus saavutatakse läbi selle, et metallile ühendatakse sisse voolepiiri ületav jõud, misläbi saavutatakse püsiv tulemus läbi metalli plastse deformatsiooni.

Metalltööde joonestamine. Teostame tehnilisi joonestustöid vastavalt kliendi soovidele ja ideedele.

Metalli saagimine. Metalli saagimine on osa metalli töötlemisprotsessist, ent me pakume seda ka eraldiseisva teenusena. Teostame metalli saagimist vastavalt kliendi materjalidele, joonistele ja muudele andmetele.

Metalli puurimine. Puurimisteenuse käigus puurime metalli soovitud tingimustega ava, millel on etteantud sügavus ja diameeter.

Metalli keevitamine. Keevitamine on osa metalli töötlemisprotsessist, mille käigus sulatatakse metallosi.

Metalli värvimine. Metalli värvitakse esteetilistel põhjuselt ja korrosiooni ennetamiseks. Värvimisteenuse käigus puhastame pinna ning valmistame selle ette, krundime pinna ja seejärel värvime.

Transport. Pakume oma klientidele ka toodete transportimise teenust.

Tehnika rent. Rendime välja tehnikat: Frontaaltõstuk ATLAS 4,5T, Ekskavaator Yanmar 2,5T ning Treiler 2T.